Lanczkor Gábor meséje

A búbos banka és a sáska

 

Egyszer volt, hol nem volt,

volt egyszer egy kis búbos banka.

Megéhezett, ahogy fölkelt a nap,

hát kiröppent fészkéről,

hogy a harmattól meghajlott fűszálak között

cserebogarakat keressen,

hogy nyirkos szárnyú tücskökre,

vagy akár egy eltévedt

nagy, kövér sáskára találjon

a vizes fűcsomók tövében.

Meg is látott egyet rögtön,

egy eltévedt, nyirkos szárnyú sáskát látott meg

A harmatgyöngyös fűszálak között –

a szárnyát vette észre,

mert jól elrejtőzött a sáska.

Hamm, befalja gyorsan,

gondolta a búbos banka,

és visszaül a tojásaira.

Már majdnem oda is kapott

a hosszú, hajlott csőrével,

amikor így szólt a sáska:

„Ne egyél meg, kedves búbos banka!

Nem lennék én finom falat a számodra!

Itt a fűben éjszakáztam,

feledve a hajnali harmatot,

ázott szárnyú tündér vagyok,

kinek a húsa is, csontja is keserű.” És azzal előbújt.

Ruhája csillámos zöld volt, hosszú haja szőke,

szárnya áttetsző, akár egy sáskáé.

„Segíts rajtam, nem bánod meg.”

„Hogy segítsek rajtad?” – kérdezte a búbos banka.

„Csupa víz a szárnyam, nem tudok repülni így.

Vigyél el egy darabon, míg megszáradok.”

Gyanakodva nézett rá a búbos banka.

„Hova kéne, hogy elvigyelek?”

„Föl, a Nap felé.

Cserébe kívánhatsz valamit.”

Biccentett a búbos banka,

majd hátára vette a tündért,

és útnak indultak.

Ahogy egyre magasabbra értek,

egyszeriben megszáradt a tündér szárnya,

és felröppent a búbos banka hátáról.

„Kívánj valamit!” – mondta kecsesen lebegve.

„Szeretnék befalni egy eltévedt

nagy, kövér sáskát” –

felelte a búbos banka.

Ott is volt a csőrében a sáska,

miután a tündérke csinált egy piruettet.

A búbos banka biccentett köszönésképpen,

majd zuhanórepülésben

falta be a rovart,

és visszaült a tojásaira.