Vörös István verse

MEDVE AZ UTCÁN

 

Egy medve fut végig az utcán,

a fák közt bujkálni remél,

ebben nincs semmi különös tán,

 

nem sejti, hogy egy egész ország

hallgatja tévén léptei neszét.

Egy medve fut végig az utcán,

 

vadállat mindenhová jut, lám!

Medvéből ennyi is elég.

Ebben nincs semmi különös tán,

 

nem ámulunk az erdő titkán,

inkább csak azt mondjuk: De szép!

Egy medve fut végig az utcán,

 

medvének integet a kislány

sétálva éppen a cirkusz felé.

Ebben nincs semmi különös tán,

 

hatalmas állat ez, nem hitvány,

körmén nem billeghet szemét.

Egy medve fut végig az utcán,

ebben nincs semmi különös tán.