Miklya Zsolt versei

Taskoma alszik

Taskoma apró

két szeme hunyva

rajta parázsló

gesztenye burka

benne magasló

égi madárdal

Taskoma alszik

mindene szárnyal

 

Manótündér

Taskoma annyit alszik,

amennyi csepp a tenger,

amennyi fütty az orkán,

amennyi sejt az ember.

 

Taskoma nődögél csak,

ahogy cseppből a hullám,

ahogy hangból a dörgés,

ahogy szikrából tűzláng.

 

Taskoma manótündér,

akinek álma óriás,

akinek minden útja

levegőégen úszás.