Módszertani kincsesbánya (Vojtek Sándor: Olvasóközpontú irodalomtanítás (Tanulmányok). Két Egér Könyvek, 2017.)

Napjainkban egyre több olyan tanulmánykötet vagy módszertani jegyzet születik, amely az irodalomtanítás megújításával, az olvasóvá nevelés kihívásaival foglalkozik. Ezek közül nemcsak több mint hétszáz oldalas terjedelmével emelkedik ki Vojtek Sándor műve: az Olvasóközpontú irodalomtanítás szinte kifogyhatatlan tárháza az irodalomtanításban hasznosítható, kreatív ötleteknek. A tanulmánygyűjtemény a Magyartanárok Egyesülete Könyvtár és Katedra…

MESÉLJ MÉG!

“Egymást segítve ” Interjú Papp-Für János költővel

Papp-Für János költő több felnőtt verseskötet után egy egészen egyedi könyvvel állt elő. Az Akik gyerekek maradnak című könyvről, a szövegek fogadtatásáról és az iskolákban szerzett tapasztalatokról is kérdeztük őt. Akik gyerekek maradnak című, diszlexiásoknak tervezett betűtípussal kiadott, nem rég megjelent köteted igazán különlegesre sikerült. Rövid leszek: honnan jött az ötlet? Tulajdonképpen…

MESÉLJ MÉG!

“Megmutatni a fogyatékkal élőkben rejlő értékeket” Interjú Nádudvari Péter zeneterapeutával és zenekarvezetővel

Nádudvari Péter a budapesti Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben tanít magyart és ének-zenét, de közben gyógypedagógiát tanul, valamint zeneterapeutaként is tevékenykedik, emellett pedig egy értelmi fogyatékosokból összeállt zenekar vezetőjeként dolgozik. Fiatal kora ellenére egész életét, szakmai tevékenységét a fogyatékkal élő személyek megsegítésének rendelte alá. Őt kérdeztük az egyes fejlesztési,…

MESÉLJ MÉG!

Teréz apa elveszett gyermekei (Leiner Károly: Az én gyerekeim, OFOE, 2016.)

Leiner Károly gyógypedagógus Elveszett gyerekek országa című műve 2011-ben jelent meg az Underground Kiadó gondozásában. A hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó szakember  könyve egyfajta segélykiáltás: azokat a sajátos nevelési igényű, értelmi fogyatékos tanulókat mutatja be, akik a szakma, illetve a társadalom nagy része számára gyakorlatilag láthatatlanok, vagyis nagyon kevés lehetőséget kapnak…

MESÉLJ MÉG!

„ Talán mindenkinek jut egy ember, aki szerette őt gyerekkorában” Interjú Hegedűs Ibolyával a családon belüli erőszakról

A gyermekbántalmazás régóta komoly társadalmi probléma, bár az elmúlt időszak fejleményei, civil kezdeményezései sokat tesznek azért, hogy ez megváltozzon. Többek között a családon belüli erőszakról és a gyermekek esélyeiről beszélgettünk Hegedűs Ibolya klinikai szakpszichológus – és családterapeutával. Mennyire toleráns a magyar társadalom, ha a családon belüli erőszak kerül szóba? Nem…

MESÉLJ MÉG!

„Szerző és olvasó társas-játéka” (Lovász Andrea: Felnőtt gyerekirodalom – Tanulmányok, kritikák és majdnem lexikon, Cerkabella Könyvkiadó, 2015.)

Lovász Andrea – ahogy azt több recenzió is kiemeli[1] – a kortárs mesekritika egyik legjelentősebb figurája. Ennek oka legfőképpen az, hogy írásaiban a gyerekirodalmat nem egyfajta hierarchikus, alárendelt viszonyban mutatja meg, hanem a felnőttirodalommal egyenrangúként tekint rá (később arra is kitérünk, mennyiben állják meg a helyüket ezek a fogalmak, milyen…

MESÉLJ MÉG!

Varázslat vagy szemfényvesztés? (Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. Kolibri Kiadó, Budapest, 2015.)

A népmesék kultúránk elidegeníthetetlen elemei, a velük való foglalkozás újabb aspektusait képviselik a meseterápiák, különféle népmesékre épülő pedagógiai rendszerek. Jelen kritika Bajzáth Mária Népmesekincstár nevezetű mesepedagógia módszertanának kézikönyvéhez, és az ahhoz kapcsolódó foglalkozásvázlatokhoz kíván hozzászólni. Bajzáth Mária egy olyan rendszert alakított ki, amely a gyerekeket állítja középpontba: az életkori sajátosságokat…

MESÉLJ MÉG!

Bruno Bettelheim: A gyermek városélménye (Pályi Márk fordítása)

Negyedik rész Mindeddig azon fáradoztam, hogy bemutassam, milyen fontos szerepet játszottak a városi életről nyert kisgyermekkori tapasztalataim a városélményem kialakulásában; milyen jelentős mértékben volt a talaja a nyomtatott és az elbeszélt irodalom a városról, mint az életem legkívánatosabb mátrixáról alkotott kedvező kiinduló képemnek; s mennyire nem okozott gondot átemelnem a…

MESÉLJ MÉG!

Bruno Bettelheim: A gyermek városélménye (Pályi Márk fordítása)

Harmadik rész A reklám ott a távoli múltban, már jóval a rádió és a televízió föltalálása előtt is megtette a maga hatását. A hirdetések üzenetei az irodalom részei, amelyekkel a gyermek a legelsők között szembesül; a leggyakraban ezek az első nyomtatott szavak, melyeket kiolvas, és az első irodalmi élményei részét…

MESÉLJ MÉG!

Bruno Bettelheim: A gyermek városélménye (Pályi Márk fordítása)

Második rész Ha minden jól megy, a gyermek arra a gondolatra jut, hogy élete és lakókörnyezete mátrixa, az anyaméhhez hasonlóan, amelyből átlépett ide, megvédelmezi őt és javarészt előnyös élményekkel gazdagítja. A város többi részét, amelyet csak homályosan vagy egyáltalán nem ismer, ennek a kiterjesztéseként éli meg. Ha a városrész, ahol…

MESÉLJ MÉG!