Bari Károly verse

Éjszakai utazás

 1. Éggel fedett idő.
  Részvétlenség.
  A lét kifejezhető terei és formái
  a sűrűszövésű megnevezésekbe gabalyodva
  nem hánykolódnak,
  sorsukra várnak.
  Olyan a kezdet,
  mint egy gladiátor hálójának foglya.
  A madárjárta sugarak rengetegét
  elhagyom,
  el a hónaljszagú nyári metrót,
  a városi sós hólét,
  a kis szobát,
  el a tükörnek sugdosó, egyszarvú pávát.
  A helyszínt a homály teszi meg odújának.
  A tűnődés
  rést üt a megismételhetetlenen,
  a résen át vissza lehet látni
  egészen az eredetig
  és egy fáig,
  amely körül tüzes kard forog.
  És az éjszakában fut, kanyarog a vonat.
 2. Itt vannak velem a gondolatban megidézettek.
  A büfékocsihoz kapcsolt vagonnak a fülkéjében
  itt vannak mind a templomszolgák,
  akiknek kezében hajlongtak a jelvények,
  amikor elhaladt mellettük.
  Itt van Ő is, aki három napig a sírban feküdt,
  és itt van az áradó folyó hangján beszélő,
  aki bőrövvel erősítette testére
  gyér, teveszőr ruházatát.
  Itt vannak velem.
  Mögöttem maradnak a szikrázó trolivezetékek,
  az építkezések állványzatain
  szelet pofozó nejlonfóliák.
  Előttem
  a búzában arany-gólyalábakon lépkedő nyár,
  elcsendesedett városok, falvak,
  verejtékezés rácsai között forgolódók,
  állomási várótermekben alvók,
  elnyújtott vonatfütyülésekkel
  közelítgetett láthatatlan láthatár,
  ahol összeér az éjszakai ég és föld,
  ahol a sötétség malomkövei párzanak.
 3. Állok a folyosón a lehúzott ablaknál,
  széllel zaklatott mintázatában a gyönge világításnak.
  Véget értek az álarcos napok.
  Hazafelé visz a vonat
  címerüket hányó kukoricások szélén,
  fűzfák derekára tekeredett patakok mentén,
  megszáradt lombú ágakkal takart,
  kútmély gödrök vidékén.
  Egy ilyen gödörbe dobhatták bele
  a bibliai fivérek szépséges, álomfejtő öccsüket.
  Megyek oda,
  ahol nincsenek álságok,
  ábrándokat becéző ámítások,
  őszintétlenségek,
  ahol nincsenek megalázások,
  nem kell rostélyos sisak és sodronyos ing
  a találkozásokhoz,
  mert nincsenek szúrások, vágások.
  És emlékezek arra, aki alászállt
  és fölnyitotta a mellkast
  és megtisztította a szívet
  és megtöltötte hittel.
 4. Megyek oda,
  ahonnan sose jöttem el,
  a távollétemmel benőtt házban mindig ott voltam,
  ami ott történt,
  az az enyém,
  nem húnyt ki rajta a szorításom.
  Idáig csördül az udvar kiáltása:
  csak akkor lesz a tiéd, amikor elengeded.
  Ez a vonatkattogásba foglalt suhanás jelent-e engemet:
  egykori önmagamat és akivé majd válni fogok?
  Ez jelenti-e a tovairamlott és eljövendő hónapokat:
  a tizenkétszárnyú repülést, amely mint a káprázat ütése?
  Meglakja a tudatot a messzeségben motozó képzelet:
  a pálmarost kötelet fonó sivatagi remete,
  a semmiből kiemelkedő városkapu tornyok,
  a véletlenül kimondott igazság
  — gyanútlan fény az aknamezőn.
  Lélegzetemben vihar kifejezései,
  villámokkal átnyársalt koroméj vergődése,
  leponyvázott kazal a kert alján,
  recsegés, a tornádó ormánya,
  nehézkes léptekkel kitaréjozott sár.
 5. Nem találhatnak rám, akik utánam jönnek,
  amikor befoghatatlan vadként keresnek, erdő leszek,
  amikor gyógyító növényként, akkor rét,
  és előttük a levegőben mindig ott úszik majd
  egy tanúságtevő zokogás – és az is én leszek.
  Átüt a zakatolásra csavart, fekete gézen
  a gyermekkori felhő-háború napja:
  az ájulatos hőségben kerítések pillái alatt hűsölő kutyák,
  a megrepedő, száraz babhüvelyek,
  ahogy kilövődnek,
  és a rablóbarlangban elhangzó parancsokra szétvondogált tartomány,
  ahogy tehetetlenül várják pusztulásukat a lakói,
  mint lassan poshadó tóban a halak.
  Tudom, már megérkeztek a peronra a szerencsét hozó halottak:
  apám a komor zsákot lerázta magáról,
  jobb kezét fülére teszi, úgy énekel,
  elgázolt bátyám szintén megérkezett,
  utcáról összeszedett testrészeit elhozta,
  és végül megérkezett anyám,
  varjak telepednek vállaira, kontyát cibálják,
  hessegeti őket, de meg se riadnak, azt csiripolják,
  az efféle tudás olyan, mint az áldásosztó kar kitámasztása.
 6. Meg-megragyogva siklik a kígyómozgású zúgás
  és a sötétség mutatóujjából előtört fergeteg.
  A folyton rezgő, esőmázgálta vonatablakon át
  alig lehet kivenni:
  terebélyes tölgy alá szalad be egy ázó angyal.
  Ha rátalálnak,
  lenyiszálják a szárnyait és kifolyatják a vérét.
  Mint harcászati térképbe szúrt jelzőzászlócskák,
  halál porával lepett világban vannak fölsorakoztatva
  a bármikor bárki ellen bevethető emberek.
  Nem ismerik a táblák véseteit.
  Körülöttem sólymok lábszíjai lebegnek
  és nagykarmú mondatok és tűzgombszemű mondatok.
  És áttetszővé válik a távlat:
  fiatal vagyok,
  verseimmel sokasítom
  a tajtékokat rügyező, vastag, kék ágakat;
  öreg vagyok,
  a járdaszegélyek is meglábalhatatlan hegyeket jelentenek.
  És közömbösséget színlelnek
  a zsebeikben hajnalokat őrizgető falevelek
  és a sziklabontó csőrű folyók.
 7. Minden él, ami van,
  a kő,
  a zárzörej,
  a koldustálka,
  a vonatút az esőben,
  a valóság múlhatatlan tenyészet.
  Csodakérő imádság éjszakázott
  a pipacsok által gyűrűbe fogott határban.
  És mintha füst lenne.
  És mintha a határ
  a lángokkal ostromolt rózsakert lenne a legendából.
  Pedig csupán a köd épített fólia-sátrat.
  És lobogásra kiképzett virágok lepték el a földeket.
  És mintha messziről
  fakalapáccsal ütögetett léc hívóhangja szólna,
  a derengés alagsorából
  az engedelmesség megszentelésére indulnak.
  És eltűnnek a gondolatban teremtettek:
  az útitársak, a városfal megerődített kaputornyai és a halottak.
  Megérkezéskor egyedül szállok le.
  A néptelen pályaudvari csarnokban
  csak az én cipőm kopogása hallatszik.
  …………………………………..
  …………………………………..
  …………………………………..

  8

  Visszahúzódnak
  az ajkak közé
  a szavak.
  A madárcsapat-varrottas magasság
  kilakoltatja
  képződményeit.
  És évszakok váltakoznak.
  És ahogy a boncasztal bádogjáról
  víz csepeg,
  sorjázik
  napra nap.
  Árnyékokat habzsoló alkony,
  szakállában csillagokat érlelő sötétség,
  harmatokat kivégző reggeli fény,
  kerekre nyírt, végeérhetetlen, fehér sövények az égen.
  És egybefüggő jel a táj.
  Mozdulatlan út.
  Erdőszél.
  Dörögve levegőbe fúródó fácán.
  Hullámjárta homok.
  Óceán,
  polipok menekülésével teleírva.