Nógrádi Gergely versei

Ancsa, a kancsal macska   Ancsa, a kancsal macska Otthona hűs Kamcsatka Mancsa puhácska pamacs, hogy Bírja a fagyban a csacska. Ancsa dorombol a télben Kesztyűi védik a jégen Csillagot kémlel az égen Béke ül ferde szemében.   A szégyenlős mókus   Ki búvik a csipkés lombok között? Egy szégyenlős…

MESÉLJ MÉG!

Régiek és újak (Egyszervolt… (Meseantológia) Szerkesztette Both Gabi, Csányi Dóra, Tsík Sándor. Illusztrálta: Paulovkin Boglárka. Budapest, 2014. Csimota Könyvkiadó.)

Minden antológia alapkérdése, hogy maga az összeállítás hozzátesz-e az egyes szövegekhez, hogy az egyes szövegek milyen viszonyban állnak egymással, megvilágítják-e vagy megkérdőjelezik, folytatják vagy ironizálják-e egymást. Egy meseantológia esetében fokozottan ez a kérdés, hiszen az eleve rövid terjedelmű mesék leggyakrabban összeállításokban, mesegyűjteményekben látnak napvilágot. Praktikusan nyilván szükség van újabb és…

MESÉLJ MÉG!

Acsai Roland: Mini zoo

Természetközeli gyerekkorom volt. Ez azt jelentette, hogy egyrészt egyfolytában kint voltam a természetben, ami az Alföld nyárfás erdőit, tágas, pacsirtás, bíbicvijjogásos pusztáit, susogó nádasait, hullámzó tavait jelentette. Másrészt azt, hogy minden állatot megfogtam, amit csak lehetett. Volt varjam, aminek térdből levágta mindkét lábát a csapóvas (nem én tettem ki a…

MESÉLJ MÉG!

Lackfi János két verse

HÁROMKODÁS Három a magyar igazság, háromszín a zászló, a tanár az ünnepségen háromszor is rád szól.   Három ellenőr a buszon: menetjegyet kérnek, három fia a királynak, három a szegénynek.   Három gombóc fagyit kaptam, háromszoros hurrá, feleléskor háromszoros félelem lesz úrrá.   Hármast kaptam a dogámra, de három a…

MESÉLJ MÉG!

Egy kicsit poros, régimódi történet (Michael Ende: Gombos Jim és Lukács, a masiniszta, Kolibri Kiadó, 2015.)

Michael Ende a hatvanas években elsősorban filmkritikusként és nem túlzottan ismert színpadi szerzőként dolgozott. Drámái nem hozták meg számára a várva várt sikert, sőt, kezdetekben úgy tűnt, hogy a gyermekirodalomban sem terem számára babér, hiszen a Gombos Jim és Lukács, a masiniszta című könyvének kéziratát tizenkét kiadó utasította vissza, mielőtt…

MESÉLJ MÉG!

Varázslat vagy szemfényvesztés? (Bajzáth Mária: Mesefoglalkozások gyűjteménye 1. Kolibri Kiadó, Budapest, 2015.)

A népmesék kultúránk elidegeníthetetlen elemei, a velük való foglalkozás újabb aspektusait képviselik a meseterápiák, különféle népmesékre épülő pedagógiai rendszerek. Jelen kritika Bajzáth Mária Népmesekincstár nevezetű mesepedagógia módszertanának kézikönyvéhez, és az ahhoz kapcsolódó foglalkozásvázlatokhoz kíván hozzászólni. Bajzáth Mária egy olyan rendszert alakított ki, amely a gyerekeket állítja középpontba: az életkori sajátosságokat…

MESÉLJ MÉG!

Bruno Bettelheim: A gyermek városélménye (Pályi Márk fordítása)

Negyedik rész Mindeddig azon fáradoztam, hogy bemutassam, milyen fontos szerepet játszottak a városi életről nyert kisgyermekkori tapasztalataim a városélményem kialakulásában; milyen jelentős mértékben volt a talaja a nyomtatott és az elbeszélt irodalom a városról, mint az életem legkívánatosabb mátrixáról alkotott kedvező kiinduló képemnek; s mennyire nem okozott gondot átemelnem a…

MESÉLJ MÉG!

Bruno Bettelheim: A gyermek városélménye (Pályi Márk fordítása)

Harmadik rész A reklám ott a távoli múltban, már jóval a rádió és a televízió föltalálása előtt is megtette a maga hatását. A hirdetések üzenetei az irodalom részei, amelyekkel a gyermek a legelsők között szembesül; a leggyakraban ezek az első nyomtatott szavak, melyeket kiolvas, és az első irodalmi élményei részét…

MESÉLJ MÉG!

Bruno Bettelheim: A gyermek városélménye (Pályi Márk fordítása)

Második rész Ha minden jól megy, a gyermek arra a gondolatra jut, hogy élete és lakókörnyezete mátrixa, az anyaméhhez hasonlóan, amelyből átlépett ide, megvédelmezi őt és javarészt előnyös élményekkel gazdagítja. A város többi részét, amelyet csak homályosan vagy egyáltalán nem ismer, ennek a kiterjesztéseként éli meg. Ha a városrész, ahol…

MESÉLJ MÉG!